Regulamin Rezerwacji

I. Sposób dokonywania rezerwacji

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
  1. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail), portal rezerwacyjny booking.com lub airbnb.com
  2. telefoniczne zamówienie pobytu,
  3. osobiste,
 2. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Pensjonat AgaTomDom prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.
 3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Pensjonat AgaTomDom rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki w wysokości kosztu pierwszego noclegu w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Zaliczka o której mowa powyżej , winna być uiszczona na rzecz Pensjonatu w formie przelewu bankowego lub gotówki.
 5. Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Pensjonatu.
 7. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego 77 1090 2590 0000 0001 2296 0758 AgaTomDom Tomasz Szych, ul. Bystrzycka 16, 80-110 Gdańsk
 8. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji. Warunki anulowania rezerwacji:
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

  1. na 14 dni i więcej przed planowanym przyjazdem – pełny zwrot kwoty zaliczki
  2. w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = kwocie zaliczki
   1. Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytuSkrócenie pobytu
 2. Akceptacja Regulaminu
  1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 11.00.
 2. Podane w cenniku Pensjonatu ceny są cenami brutto.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.
 4. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany w dniu przyjazdu, ewentualnie w następnym dniu rano.

Właściciele obiektu noclegowego

AgaTomDom w Gdańsku