Regulamin obiektu noclegowego

Regulamin obiektu noclegowego. Właściciele obiektu noclegowego AgaTomDom Gdańsk będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w obiekcie noclegowym wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 6. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  5. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa
  3. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w obiekcie
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej spostrzeżeniu
 10. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 11. (…)

Właściciele obiektu noclegowego

AgaTomDom w Gdańsku